Home / Naujienos / Dėl naujų grupių darželiuose
Dėl naujų grupių darželiuose

Dėl naujų grupių darželiuose

Dėl naujų grupių darželiuose

2014 07 09

www.vilnius.lt

Žiniasklaidoje pasirodžius netiksliai informacijai, Vilniaus miesto savivaldybė atkreipia dėmesį, kad daroma viskas, kad tik kuo daugiau vaikų galėtų lankyti darželius. Per šią savivaldybės tarybos kadenciją, per trejus metus sukurta jau daugiau nei 4300 papildomų vietų. Šiuo metu siekiama, kad visos darželiuose esančios patalpos būtų panaudotos pagal paskirtį.

Daugumoje Vilniaus darželių galėtų būti 12 vaikų grupių, o dažniausiai jų yra tik 10. Likusios patalpos darželių administracijos iniciatyva savavališkai buvo pertvarkomos į muziejus, botanikos sodelius, seklyčias, sporto sales, metodinius kabinetus. Šios  papildomos  patalpos nebuvo derintos su savivaldybe, jos buvo įrengtos tada, kai trūko vaikų ir buvo daug laisvų patalpų.

Savivaldybė atkreipia dėmesį, kad visos ikimokyklinio ugdymo įstaigos turi sales, skirtas meninei, muzikinei, sportinei ir kitai veiklai.  Darželiai sėkmingai dalyvauja Sveikatos želmenėlių projekte, Sveiko miesto biuro organizuojamuose projektuose,  kasmetiniame konkurse „Drąsūs stiprūs vikrūs“, „Mažasis futboliukas“, „Jaunasis krepšininkas“ ir daugelyje kitų sveikatą stiprinančių projektų.  Sporto salės yra kiekviename darželyje, todėl vaikų sveikata ir fiziniu aktyvumu sėkmingai buvo ir bus pasirūpinta.

Jau šiemet bus atidarytas naujas 220 vietų vaikų darželis Santariškėse. Tai antras darželis Vilniuje per 20 metų.Suremontavus Žolyno g. 47 esančias patalpas, bus papildomai sukurta 80 vietų. Pertvarkant patalpas lopšelyje-darželyje „Aušrinė“ taip pat numatyta sukurti iki 60 vietų. Buvusios Šalomo Aleichemo gimnazijos patalpose Viršuliškėse bus įsteigtas naujas 220 vietų darželis.  Ateinančiais metais planuojama buvusiame G.P.Bitės suaugusiųjų mokymo centre įrengti naują taip pat 220 vietų darželį Žirmūnuose.

Lopšelio-darželio „Pagrandukas“ („Žvaigždučių“ grupė), lopšelio-darželio „Mažylis“  (III grupė), lopšelio-darželio „Pasaka“ („Drugelių“ ir „Gudručių“ grupės), lopšelio-darželio „Želmenėliai“ („Pūkuotukų“ ir „Boružėlių“ grupės), lopšelio-darželio „Nykštukas“ („Pasakorių“ ir „Gudručių“ grupės) tėvai nesutiko, kad jų 6-mečiai vaikai būtų ugdomi tinkamai sutvarkytose mokyklų patalpose, esančiose šalia darželių. Šiuo metu vyksta teismo procesas ir šie tėvai užkirto kelią patekti į darželį 220 vaikų, laukiantiems eilėje.

 

 

About Gedas

Leave a Reply