Home / Naujienos / Lietuvoje / Nuo kitų mokslo metų – daugiau prevencinių programų
Nuo kitų mokslo metų - daugiau prevencinių programų

Nuo kitų mokslo metų – daugiau prevencinių programų

Nuo kitų mokslo metų – daugiau prevencinių programų

2014 06 09

www.smm.lt

Nuo kitų mokslo metų mokyklos galės pasirinkti ir įgyvendinti dar keturias naujas akredituotas prevencines programas. Trys programos skirtos įvairaus amžiaus mokiniams, viena – tėvams.

Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) ugdymo programa padės vaikams suprasti minčių, jausmų ir elgesio ryšius, mokys stebėti savo emocines būsenas, stiprinti impulsų kontrolę, keisti nepriimtiną elgesį, ugdys atsparumą stresui. Programos kūrėjai teigia, kad ugdyti savo emocinį intelektą taip pat svarbu, kaip ir lavinti protą. Mokslininkai yra nustatę, kad vaikai, stokojantys emocinės kompetencijos, prasčiau mokosi, dažniau praleidinėja pamokas.

Šeštokams ir septintokams skirtoje psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencinėje programoje „Gyvai“ bus mokoma, kaip veiksmingai atsispirti neigiamai bendraamžių įtakai: kritiškai mąstyti, argumentuotai apginti savo nuomonę ir kt. Programoje dalyvaujančių mokinių tėvai bus kviečiami dalyvauti praktiniuose seminaruose.

Programa „Mentorystė“ – tai metų trukmės programa, kurioje kviečiami dalyvauti 12–14 metų paaugliai ir mentoriai – savanoriai. Savanoriai savo laisvu laiku bendrauja su paaugliais ir padeda susiformuoti sveikos gyvensenos įgūdžius. Šios programos tikslai – skatinti teigiamų socialinių ryšių atsiradimą, sveiką gyvenseną, stabdyti narkomanijos plitimą ir kt. Norintieji tapti mentoriais turės dalyvauti specialiuose kursuose.

Tėvų mokymo programa STEP – tai įvairaus amžiaus vaikų tėvams skirta programa, draugėn suburianti panašių rūpesčių turinčius tėvus. Jie galės dalytis vaikų auklėjimo problemomis, drauge ieškoti sprendimo variantų, mokytis pozityvių bendravimo su vaikais būdų.

Šias programas, išrinkęs iš siūlytų 17-os, akreditavo Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras. Mokyklos, norinčios nuo ateinančių mokslo metų įgyvendinti minėtas prevencines programas, turėtų kreiptis į programų vykdytojus arba Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą.

Prevencines programas Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras akredituoja įgyvendindamas ES projektą „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“. Akredituojant įvertinamos ir atrenkamos veiksmingos, valstybinę švietimo politiką ir jos įgyvendinimo strategiją atitinkančios programos

Šiuo metu projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas“ lėšomis mokyklose įgyvendinamos šios prevencinės programos: „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“, „Antras žingsnis“, Olweus patyčių prevencijos programa, LIONS QUEST programa „Paauglystės kryžkelės“.

Prevencinės programos, nukreiptos į konkrečią problemą, padeda laiku ją pastebėti ar užbėgti už akių, mokykloje sukurti psichologiškai saugią aplinką, ugdo vaikų ir suaugusiųjų atsakomybę.

About Gedas

Leave a Reply