Home / Naujienos / Prašymai į darželius 2014 metams priimami nuo sausio 10 d.
Prašymai į darželius 2014 metams priimami nuo sausio 10 d.
Andriaus Ufarto (BFL) nuotr.

Prašymai į darželius 2014 metams priimami nuo sausio 10 d.

Prašymai į darželius 2014 metams priimami nuo sausio 10 d.

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu prašymai į darželius bus priimami nuo sausio 10 d. Prašymai į darželius galios tol, kol vaikas negaus vietos darželyje arba nebus parašytas naujas prašymas.

Vaikai į iki mokyklinio ugdymo įstaigas bus registruojami nuo sausio 10 iki balandžio 30 dienos elektroniniu būdu. Neturint interneto prieigos galima atvykti į Vilniaus miesto savivaldybę. Naujos grupės bus formuojamos nuo gegužės 1 d. iki birželio 1 d., o gavus pranešimą, kad vaikui skirta vieta ugdymo įstaigoje, dokumentai į darželį turės būti pristatyti iki rugpjūčio 1 d.

Pažymima, kad prašymai į darželius, užpildyti anksčiau, tebegalioja ir nepatekę vaikai vietos eilėje nepraranda.

„Tvarkos pakitimų esmė – padėti atsakyti į darželinukų tėvams rūpimus klausimus, pirmiausia dėl eilės formavimo. Naujoje tvarkoje ne tik patvirtinta aiški eilės formavimo tvarka, taip vadinamasis algoritmas, bet ir pačios eilės dėl sumažėjusių biurokratinių procedūrų taps gerokai stabilesnės“, –  sakė Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius Gintaras Alfonsas Petronis.

Iki šiol Savivaldybės specialistai kas mėnesį tikrindavo vaikų tėvų deklaruotą vietą, todėl formuojant eilę vaiko vieta joje buvo labai nestabili, dažnai kisdavo, priklausomai nuo kas mėnesį Vilniuje prisideklaravusių asmenų skaičiaus. Nuo šiol deklaruota vieta bus tikrinama rečiau – du kartus per metus.

Pabrėžiame, kad šis pakitimas neturės jokios įtakos pateikiant dokumentus. Primename, kad atvykus į darželį patvirtinti vaiko atvykimą būtina pateikti šiuos dokumentus:

1. vaiko gimimo liudijimo kopiją;

2. gydytojų pažymą;

3. pažymą, patvirtinančią, kad įstaigos (įmonės) teikiamoje metinėje A klasės išmokų deklaracijoje gyvenamoji vieta nurodyta Vilniaus miesto savivaldybėje (dirbančių tėvų ar globėjų gyventojų pajamų mokestis atitenka Vilniaus miesto savivaldybei).

Vilniaus miesto savivaldybė primena, kad darželių eilės yra sudaromos atsižvelgiant į prašyme nurodytus prioritetus bei pirmumo teisę suteikiančias priežastis. Pirmumo teisė suteikiama tik tuo atveju, jeigu vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra teritorijoje, kuriai priskirtas darželis. Pirmenybė suteikiama vaikams iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų. Taip pat vaikams, kuriuos augina vienas iš tėvų ar kurių vienas iš tėvų turi ne daugiau kaip 40 proc. darbingumo lygio. Pirmumo teisę turės ir vaikai, kurių brolis ar sesuo lanko tą pačią įstaigą.  Įstaigos darbuotojų, diplomatinio korpuso darbuotojų vaikai, kalendoriniais metais įvaikinti bei nuolatinę globą turintys vaikai priimami be eilės neatsižvelgiant į teritorinį principą.

Jei nėra teisės į pirmenybę, eilės sudaromos pagal prašymo registracijos datą ir laiką. Prioritetas bus pirmiausia teikiamas vaikams, kurių gyvenamoji vieta deklaruota įstaigai priskirtoje teritorijoje. Jei liks vietų darželyje, tuomet vaikams, kurių gyvenamoji vieta deklaruota ne įstaigai priskirtoje teritorijoje, po to – vaikams iš kitų savivaldybių.

Daugiau skaitykite čia.

About Gabriele M.

Leave a Reply